MOŽNOSTI FINANČNÍ PODPORY Z ÚŘADU PRÁCE

Na kurzy ANOMALIA je možné získat dotaci od úřadu práce. Existují dvě možnosti:
 1. Příspěvek na úhradu kurzu digitálního vzdělávání v rámci programu REKVALIFIKACE
 2. Projekt POVEZ III – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců a podnikatelů

1) Příspěvek na úhradu kurzu digitálního vzdělávání

Podmínky poskytnutí Příspěvku

 • ÚP ČR poskytne příspěvek na úhradu kurzu digitálního vzdělávání osobě „Zájemci“, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání lze podat společně s žádostí o Příspěvek, v rámci jediného online formuláře.
 • Zájemce je povinen před započetím kurzu uhradit vzdělávacímu zařízení zálohovou fakturu ve výši 18% ceny kurzu digitálního vzdělávání.
 • Zájemce je povinen absolvovat celý kurz, minimálně však 80% vyučovacích hodin.
 • Doplatek úhrady ceny ve výši 82% konečné ceny kurzu uhradí ÚP ČR přímo vzdělávacímu zařízení na základě finální faktury vystavené vzdělávacím zařízením na jméno zájemce.


Často kladené otázky

 • Dotaz: Musím být vedený jako nezaměstnaný na Úřadu práce? 
  Odpověď: K podání žádosti o příspěvek je potřeba být vedený v evidenci jako zájemce o zaměstnání nikoli jako nezaměstnaný. Zájemcem může být i osoba, která má zaměstnání nebo podniká. Není potřeba ani pozastavení podnikání.
 • Dotaz: Mohou žádat o dotaci studenti?
  Odpověď: Ano, žádat mohou i studenti. Větší pravděpodobnost získání Příspěvku však mají studenti posledních ročníků.
 • Dotaz: Nevadí, když nemám živnostenský list?
  Odpověď: Nevadí. O tento příspěvek žádáte jako fyzická osoba.

Jak postupovat krok za krokem

 1. Jdi na web stránky nabídky rekvalifikací a vzdělávacích kurzů.
 2. Do hledaného výrazu napiš klíčové slovo a nech si vyhledat vybraný kurz. U vybraného kurzu pak klikni na Více informací, zobrazí se ti základní informace a popis kurzu. V pravém horním rohu klikni na TERMÍNY KURZU a u vybraného termínu potvrď PŘIHLÁSIT SE NA KURZ.
 3. Nyní budeš přesměrován na stránku MPSV – přihlášení dle Identity občana nebo přes Datovou schránku. Záleží, jak jsi zvyklý/zvyklá. Já se hlásím přes Identitu občana a následně Bankovní identitu.
 4. Po potvrzení tlačítka PŘIHLÁSIT SE NA KURZ se zobrazí karta Přihláška na kurz, kde je krátké info o kurzu včetně uvedení jeho ceny a tvé finanční spoluúčasti. ÚP ČR poskytuje Příspěvek ve výši 82% ceny kurzu, maximální výše dotace je 50.000 Kč.
 5. Přihláška na kurz: Vyplň požadované údaje a dej ODESLAT.DŮLEŽITÉ:  Na konci formuláře jsou Doplňující informace, které obsahují zaškrtávací pole. Je potřeba potvrdit/zatrhnout určitě první tři:
 6. Nyní úřad práce vyhodnotí vaši žádost, zda je oprávněná.
  Je to velmi subjektivní, proto věnuj při vyplňování pozornost zejména informacím o své motivaci a budoucím využití kurzu pro svou současnou nebo budoucí práci.
 7. Nejpozději do 30 dnů ti přijde Vyrozumění. V případě kladného posouzení tvé přihlášky do kurzu (Potvrzení o poskytnutí příspěvku), ti zašleme zálohovou fakturu na tvou finanční spoluúčast. Tuto částku je nutné uhradit před nástupem na kurz.
 8. Doplatek a veškerá další dokumentace již probíhá mezi námi a úřadem práce. Na tobě je jen užít si svůj vybraný kurz a vzít si z něj co nejvíce.

2) POVEZ III – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců a podnikatelů

Program se připravuje a spuštěn by měl být začátkem roku 2024. Jeho podmínky a pravidla zde zveřejníme co nejdříve.