Story Lab

Přehrát video
bude oznámeno
10 dní
/ 5 projektů
začátečník - pokročilý
Anglicky
Litomyšl
Připravujeme program v roce 2020

V tvůrčí dílně ANOMALIA Story Lab budete na svém animovaném filmu (krátkém nebo celovečerním) pracovat pod vedením ostříleného veterána animačního průmyslu Roberta Lence, který má za sebou 20 let práce pro Disney, PIXAR Animation Studios, Dreamworks a další.

Cílem Story Labu je představit producentům a jejich kreativním týmům proces vývoje scénáře s využitím zkušeností a praxe pozvaného hosta. Story Lab je určen pro sedm tvůrčích týmů po dvou až třech účastnících.

Týmy budou mít možnost své projekty dále rozvíjet v rámci dílny Character Design Lab.

Dílna zahrnuje

 • Profesionální mentoring a konzultaci vašich projektů
 • Přednášky o přístupech ke storytellingu od zkušeného profesionála v oboru animace
 • Studenta, který bude každému týmu asistovat při nákresu storyboardu
 • Úvodní online konzultaci s mentorem před pobytovou dílnou v Litomyšli
 • Zpětnou vazbu až od tří mezinárodních expertů (distributoři, producenti)

Průběh dílny

Pobytová tvůrčí dílna stojí na týmové práci malých skupin účastníků, kterou vede zkušený mentor. Součástí jsou přednášky a individuální konzultace smentorem.

Každý projekt je zastoupen týmem tvůrců – autor, režisér, scenárista, storyboardista. Producent se nemusí účastnit celého trvání dílny.

Před samotným Story Labem v Litomyšli absolvujete se svým týmem úvodní konzultaci s mentorem. Při ní prodiskutujete hlavní cíle práce na příběhu, které se budete věnovat během pobytové části. Tento přístup je vysoce efektivní, protože od počátku dílny mentor zná daný projekt a sdílí s tvůrčím týmem nastavené priority.

Každý tým má k dispozici studenta, který vám pomůže se storyboardovým nákresem hlavních momentů filmu. Váš příběh se tak velmi záhy vizualizuje.

Po skončení dílny projekty představíte třemzahraničním producentům adistributorům, od kterých dostanete strukturovanou zpětnou vazbu.

Kapacita

Kapacita tvůrčí dílny je maximálně 6 projektů.

Kritéria pro výběr projektů

 • Motivační dopis, ve kterém je kladen důraz na vizi a plán práce s projektem, se kterým se hlásíte do tvůrčí dílny Story Lab
 • Projekt
 • Tvůrčí tým
  Tvůrčí dílna je primárně určena pro nejméně dvoučlenné týmy
 • Účast projektu na dvou tvůrčích dílnách