Concept Art Lab

Přehrát video
bude oznámeno
10 dní
/ 10 projektů
středně pokročilé dovednosti v kreslení
Anglicky
Litomyšl
Připravujeme program v roce 2020

Pod vedením výtvarného režiséra Rustama Hasanova (HBO, Diseny, DreamWorks) budete navrhovat a vytvářet styl a atmosféru prostředí pro určitý úsek či celou strukturu vašeho příběhu – ať už se jedná o film, nebo hru.

Výstupem bude ucelená série obrazů filmového projektu, kde hlavní roli bude hrát design rekvizit, kulis, styl renderu, VFX s celkovým akcentem na emoční a příběhový náboj filmu či hry.

Průběh dílny

Program dílny Concept Art Lab reflektuje zpětnou vazbu účastníků předchozích ročníků a vyhodnocení současných potřeb české animace. Během dvoutýdenní rezidenční dílny Concept Art Lab navrhnou účastníci výtvarný koncept lokality a příběhové obrazy (tzv. story beats) ke konkrétnímu příběhu, jako by se pracovalo na reálném filmovém projektu. Účastníci buď pracují na vlastním projektu celovečerního nebo krátkého filmu, nebo základní příběh, ze kterého vyjdou při navrhování výtvarné stránky, vytvoří na začátku dílny společně s hostujícím mentorem.

První týden bude  probíhat diskuse nad samotným příběhem, který představuje východisko pro návrh výtvarné koncepce. Dále budou účastníci  navrhovat koncept předmětů a rekvizit ke konkrétnímu příběhu.

Druhý týden budou tvořit příběhové obrazy (story beats). Jedná se o sérii obrazů demonstrující příběh a výtvarný styl díla. Bude kladen důraz na inspiraci a reference české výtvarné tradice v kombinaci s moderním pojetím animované tvorby. Každý účastník si také předem stanoví vlastní inspiraci výtvarného stylu jako osobní zadání a cíl pro spolupráci s mentorem.

Samozřejmě, že během dvou týdnů není možné vytvořit výtvarný koncept nutný pro skutečnou výrobu. To může trvat roky. Nicméně v menším měřítku jedné sekvence a/nebo klíčových příběhových momentů (story beats) se tvůrci dotknou všech aspektů tvorby potřebné pro vypracování zadání pro výrobu celého díla: návrhy rekvizit, kostýmy, návrhy prostředí, návrh světla a atmosféry, kompozice kamery, plánování natáčení a jak poskládat sérii ilustrací vybraných zlomových scén příběhu (nebo pouze dvě v závislosti na složitosti a úrovni dovedností účastníka). Napříč tématy se bude průběžně diskutovat o tom, jaký vliv má výtvarná stránka na rozpočty a produkční plánování a jak budou návrhy využívány dalšími odděleními ve výrobě.

Na konci dílny budou účastníci disponovat souborem prací do svého portfolia demonstrujícím schopnost účastníků vytvořit všechny nezbytné součásti výtvarných elementů potřebných pro fázi výroby. Budou mít zažitý proces vývoje pro animovaný film, povědomí o výrobní infrastruktuře, budou schopni sestavit vývojový plán pro jednotlivé fáze, získají schopnost komunikovat vlastní nápady s ostatními členy týmu a zároveň přijímat kritiku a nápady ostatních s důrazem na dílo, jehož priority existují nad zájmy jednotlivce. Výstupy účastník může využít jako první či konečný krok k sestavení prezentace projektu.

Plán lekcí

1. týden

 • 1. den:
  Introduction, approach to designing narrative. Discuss the concepts brought to class individually. Decide on key beat moments to develop.
 • 2. den:
  • Character/costume Design lecture/demo. Research.
  • Develop a character key beat moment.
 • 3. den: Composition. Characters in action in a set. Research. Develop an action moment.
 • 4. den:
  • Designing and environment, Lighting and color. Research.
  • Develop an environment reveal moment.
 • 5. den:
  • Characters in an environment.
  • Design characters interacting with an environment close up set.

2. týden

 • 1. den: Designing composition and layout.
 • 2. den:Establishing lighting. Shadow shapes and values.
 • 3. den: Understanding color and light sources.
 • 4. den:Creating graphics elements and texture.
 • 5. den: Final critique and refinement.

 

Podmínky účasti

Podmínkou účasti je schopnost kreslit. Klíčová je spolupráce v týmu. Velmi doporučujeme hlásit se v týmu dvou tvůrců spolupracujících na jednom projektu.

Pro účast v této dílně musíte při registraci předložit koncepci vašeho projektu v podobě synopse nebo profilů postav v rozsahu max. 500 slov. Přinesete si vlastní materiály, počítače s Photoshopem a projekty, na kterých budete pracovat.

 

Kritéria pro výběr projektů

 • Motivační dopis, ve kterém je kladen důraz na vizi a plán práce s projektem, se kterým se hlásíte do tvůrčí dílny Story Lab
 • Projekt
 • Tvůrčí tým
  Tvůrčí dílna je primárně určena pro nejméně dvoučlenné týmy
 • Účast projektu na dvou tvůrčích dílnách