Tvorba pro zákazníka versus tvorba pro sebe

Jim Moore
Lucas Film

Práce na projektu s klientem versus tvorba pro sebe: mnoho umělců, kteří ještě nejsou v oboru moc dlouho, má tendenci zaměřit se na vytváření krásného výtvarného díla, ale pokud jste součástí větší produkční pipeline, uvědomíte si, že jste jen dílkem větší skládačky, ať už je to celovečerní film, video hra nebo jiný typ projektu.

To znamená, že vaše dílo musí nejen dobře vypadat, ale také naznačit ostatním sekcím produkce všechno, co je třeba, ohledně výsledného produktu – layout, barvy, textury, světlo a měřítko. Místo jednoho nádherného obrazu budete možná muset vytvořit několik menších dílek, spíše detailních pracovních plánů. Protože to, co děláme, nakonec všechno slouží velkému obrazu – finálnímu produktu!

Abyste dokázal spolupracovat s ostatními, zkuste si načrtnout plán procesu své tvorby, čímž bude to, jak postupujete v průběhu času, přístupné ostatním, tak abyste společně dosáhli co nejlepšího výsledku, na němž bude v celém průběhu tvorby panovat shoda.

Začněte například REŠERŠÍ, která se dá rozdělit na jednotlivé kroky jako 1. proporce, 2. styl, 3. rendering/barva. Začnete s celou řadou možností, které postupně zúžíte na několik obrazů, prezentaci vaší práce. Pro fázi studie jsou skvělými pomocníky Google nebo Pinterest. Prostě hledejte, co se vám líbí a/nebo, co si myslíte, že očekává váš klient. Díky prezentaci budou všichni pracovat na stejné vlně.

Následuje ANALÝZA, která zahrnuje 1. náčrty, 2. propracované náčrty a 3. konečné náčrty. V každém kroku se snižuje počet náčrtů, ze škály variací až k obecnému směřování s důrazem na vytyčení konkrétního pojetí, co se týče proporcí, barevné škály atd., dokud nedojdete do závěrečné fáze s velmi úzkým zaměřením na konečné vyladění všech aspektů dané postavy.

A FINALIZACE, která se nejsnáze kvantifikuje, protože v tomto bodě by měla být fáze navrhování hotova. Výstupem této úrovně by měly být turnaround sheets, expression/pose sheets a finální render s pózami, případně 3D asset, pokud je potřeba.

Takový plán vašeho postupu, jemuž můžete dát jakoukoli formu, vám umožní týmovou spolupráci s ostatními – klienty, režiséry, dalšími umělci. A vedoucí projektu získá přehled, kde se právě pohybujete, a co bude následovat. Protože týmová spolupráce je základem práce na animovaném filmu a plán vašeho pracovního postupu je pojistkou, že se společně doberete kýženého výsledku.

Práci na Anomalia Concept Art Lab jsem si neskutečně užil. Prostředí Litomyšle vám dovolí odříznout se od všeho, co by vás mohlo rozptylovat, a soustředit se čistě na projekt. Město je malé ale krásné a pracovali jsme v bývalém klášteře, což bylo úžasné! I přesto, že se jednalo jen o dva týdny, vzešlo z naší dílny několik opravdu skvělých nápadů!

Podobné inkubátory & kurzy

Podobné články